CHERKOV
סדנת אמנות

אמנות פיגורטיבית

אמנות פיגורטיבית היתה ועודנה חלק מהותי בתרבות האנושית. על אף המגבלות והאיסורים שהוטלו על ידי הדתות השונות לאורך ההיסטוריה, אמנים מכל התקופות ומכל רחבי העולם יצרו ויוצרים דימויים אמנותיים לבני אנוש. אך כמובן שקשה לדמיין אמנות המייצגת את דימוי האדם מבלי שמכילה דימוי גופו. מגוון הסגנונות והטכניקות המשמשים באמנות החזותית מרחיב לאין שיעור את אפשרויות ההבעה של גוף האדם.

אמנות פיגורטיבית מתייחסת ליצירות אמנות המבטאות בדרך כזו או אחרת, צורה של ראש האדם, גוף האדם או חלקים מסוימים כגון טורסו. אמנות כזו יכולה להיות ריאליסטית עם ביטוי אנטומי מובהק או מופשטת עם רמיזה בולטת.

ביסוד כל האמנויות הפיגורטיביות קיימת מערכת פרופורציות לחלוקת גוף האדם, כזו שממקסמת את הביטוי האמנותי ומשדרת את אידאל היופי והאסתטיקה. כשאתם ניגשים לעסוק באמנות פיגורטיבית, בין אם זה ברישום, ציור או פיסול – רצוי שתכירו את כללי הפרופורציות שיסייעו לכם להשיג ביטוי משכנע למאפייני גיל ומין של הדמות, כמו גם לפוזה בה תבחרו להתמקד ביצירה.