CHERKOV
סדנת אמנות

אור וצל

אור וצל באמנות, הוא טכניקה הכוללת שימוש בניגודים חזקים בין בהיר לכהה, המשפיעים על קומפוזיציה שלמה. אמנים שידועים בפיתוח הטכניקה כוללים את לאונרדו דה וינצ'י, קרוואג'יו ורמברנדט.

יצירת אור וצל ברישום משמשת ליצירת אשליית תלת מימד והבעה של נפח ועומק. אופן יצירת הקומפוזיציה מושפע מהגדרת המיקום של מקור האור ביחס לפורמט, הגדרת עוצמת האור וכללי חלוקת האור על האובייקט ועל הרקע. חשוב להכיר את דרגות הצל ומיקומם על האובייקט, על האובייקטים הסמוכים לו ועל הרקע. דירוג נכון של הצללים יעזור לבטא נפח ותלת מימד לכל הקומפוזיציה.

אופן ביטוי אור וצל ברישום תלוי באמצעי הרישום הנבחר. אמצעי רישום כגון עפרונות, פחם ופסטל מאפשרים ליצור דירוגי גוון והצללות על ידי כמות הלחץ המופעלת על אמצעי הרישום. עם אמצעי רישום כגון עטים וטושים לא ניתן ליצור דירוגי צבע, לכן הקו ורשתות קווים הם אלה שיוצרים את אשליית האור והצל – המקומות המוצללים יווצרו באמצעות רשת צפופה של קווים, והמקומות המוארים יווצרו על יד רשת מרווחת מאוד, או השארת חלקים חשופים מהנייר הלבן. בציור האור והצל באים לידי ביטוי בגווני הצבע. קיימת נטייה להכהות צבע עבור יצירת צל על ידי הוספת צבע שחור, אך השיטה המוצלחת יותר היא הוספת צבע משלים שמספק גוון צבע עשיר יותר.

להלן פוסטים להבנת כללי אור וצל ברישום ובציור ותרגילים ליישום הנושא:

גלילה למעלה