CHERKOV
סדנת אמנות

אניטה ברדין

""במקצועי אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת משפחתית. עבודותיי הן אקספרסיביות בחמר בגדלים שונים. רוב חיי אהבתי ונגעתי במדיות שונות של אמנות. כבר לפני בערך 15 שנה נכנסתי ללימודים שונים יותר והתחלתי לעבוד יותר ברצינות ועצמאות. ראשית, עבדתי עם צבעי מים. אחר כך למדתי ועבדתי בשמן. עבודה בפיסול באה אחרי ציור ומאוד תפסה אותי. כעת חזרתי לצבעי מים ורישום ליד העבודה בפיסול. כל תחום עוזר ומשפיע על כל עבודה. בכל מדיה הכי אהוב עלי לעבוד על דיוקנים. הרגעים בהם הדמות מתגלה על הדף או יוצאת מהחמר, זה הכי מרגש אותי. ואז הייצור מכוון את המשך העבודה. מקורות ההשראה שלי הם תמונות, או זיכרנות, או רעיונות, או ממקום לא ברור."

רוצה לשתף עם מישהו?

JOIN US ON

FACABOOK

JOIN US ON

INSTAGRAM

JOIN US ON

YOUTUBE

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אניטה ברדין

אניטה ברדין

"במקצועי אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת משפחתית. עבודותיי הן אקספרסיביות בחמר בגדלים שונים. רוב חיי אהבתי ונגעתי במדיות שונות של אמנות. כבר לפני בערך 15 שנה נכנסתי ללימודים שונים יותר והתחלתי לעבוד יותר ברצינות ועצמאות. ראשית, עבדתי עם צבעי מים. אחר כך למדתי ועבדתי בשמן. עבודה בפיסול באה אחרי ציור ומאוד תפסה אותי. כעת חזרתי לצבעי מים ורישום ליד העבודה בפיסול. כל תחום עוזר ומשפיע על כל עבודה. בכל מדיה הכי אהוב עלי לעבוד על דיוקנים. הרגעים בהם הדמות מתגלה על הדף או יוצאת מהחמר, זה הכי מרגש אותי. ואז הייצור מכוון את המשך העבודה. מקורות ההשראה שלי הם תמונות, או זיכרנות, או רעיונות, או ממקום לא ברור."

גלילה למעלה