CHERKOV
סדנת אמנות

טכניקות פיסול

בצפר = בית ללימודי ציור, פיסול ורישום