ציור כצורת תפיסה של מציאות

ציור כצורה של תפיסת מציאות

אלכסנדר צ'רקוב דן אודות ציור כצורת תפיסה של המציאות תוך התייחסות אישית שלו כלפי הציור.