רישום כסוג מיוחד של חשיבה

רישום כסוג מיוחד של חשיבה

אלכסנדר צ'רקוב מסביר את ההבדל בין רישומים המבוצעים בניהולן של שתי ההמיספרות של המוח.