CHERKOV
סדנת אמנות

פיסול בעלי חיים

בצפר = בית ללימודי ציור, פיסול ורישום

גלילה למעלה