CHERKOV
סדנת אמנות

לימודי אמנות

הרשמה לסדנאות אמנות שנת 22/23
מתחילים אחרי סוכות תשפ"ג

לימודי אמנות שנת תשפ"ג 2022/23

הרשמה לחוג שנתי מפגש שבועי בקבוצה קבועה או כרטיסיות ומפגשים בודדים בקבוצות הקיימות:

סדנאות אמנות למבוגרים
בהדרכת אלכסנדר צ'רקוב
ימי ב' ג' ה' בוקר 9:30-12:30
החל מ- 18.10.22 | פרטים »

סדנאות אמנות לילדים 
בהדרכת סופי צ'רקוב ואלכסנדר צ'רקוב
ימי ב' ד' ה' אחה"צ 17:30-19:00
החל מ-19.10.22 | פרטים »

סדנאות האמנות מתקיימות בסטודיו של צ'רקוב לאמנות, הממוקם במרכז הארץ בשכונה שקטה של גבעתיים ופועל במקום משנת 2004.

הסדנאות מהוות מסגרת ליצירה ולימוד שלושת תחומי האמנות החזותית: פיסול, ציור ורישום. 

עוד בסטודיו

סדנאות אמנות