CHERKOV
סדנת אמנות

עיניים זזות ליצירה

5

עיניים זזות עם מדבקה. מעולים להדבקה על יצירות מחומרים שונים

עיניים זזות עם מדבקה. מארז לבחירה: 100 יחידות 8 מ"מ או 20 יחידות 14 מ"מ. מעולים ליצירות שונות ומשחק. מוסיפים חמידות לדמויות השונות שיוצרים. ניתן להדביק על יצירות מחומרים שונים, למשל נייר, קרטון,  סול, לבד, סוגי בד שונים, קלקר, גבס, קרמיקה, חמר דריי, פולימרי וכדומה.

מוצרים קשורים:

רוצה לשתף עם מישהו?
משקל 0.2 kg
לבחירה

100 עיניים זזות 8 מ"מ, 20 עיניים זזות 14 מ"מ