fbpx

קטגוריה: גלריה

גלריה

אהובה שטרצר

גלריית יצירות אמנות של התלמידה אהובה שטרצר

גלריה

CHERKOV GALLERY

גלריית אמנות מבית צ'רקוב

קלוד אמסלם
גלריה

קלוד אמסלם

גלריית יצירות אמנות של האמנית קלוד אמסלם משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

רענן שדה

גלריית יצירות אמנות של האמן רענן שדה משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2019

גלריית תערוכה שנת 2019 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

דפנה קמיל

גלריית יצירות אמנות של האמנית דפנה קמיל , משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2018

גלריית תערוכה שנת 2018 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

תערוכה 2006

גלריית תערוכה שנת 2006 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

מאירה גזית

גלריית יצירות אמנות של האמנית מאירה גזית, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

פיסול

גלריית יצירות פיסול של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

תלמידי הסדנאות

גלריית חוות דעת ועבודות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

מיכאל סימס

גלריית יצירות אמנות של האמן מיכאל סימס משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

ציור

גלריית יצירות ציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

האמנות בחיינו

גלריית חוויות אמנות השזורות בחיינו לאורך השנים

גלריה

עירית שילוח

גלריית יצירות אמנות של האמנית עירית שילוח , משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

רישום

גלריית יצירות רישום של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

יצירות בתהליך

גלריית יצירות בתהליך של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

תמר איסטרין

גלריית יצירות אמנות של האמנית תמר איסטרין משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2017

גלריית תערוכה שנת 2017 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

אלכסנדר צ'רקוב

גלריית יצירות פיסול וציור של האמן אלכסנדר צ'רקוב

גלריה

עליזה קרנץ

גלריית יצירות אמנות של האמנית עליזה קרנץ משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2016

גלריית תערוכה שנת 2016 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

מאי צ'רקוב

גלריית יצירות ציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

אניטה ברדין

גלריית יצירות אמנות של האמנית אניטה ברדין משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2015

גלריית תערוכה שנת 2015 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

ברוריה סקפה

גלריית יצירות אמנות של האמנית ברוריה סקפה, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

נאוה כהן

גלריית יצירות אמנות של האמנית נאוה כהן משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2014

גלריית תערוכה שנת 2014 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

דבורה חצור

גלריית יצירות אמנות של האמנית דבורה חצור משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

אירית ביבר

גלריית יצירות אמנות של האמנית אירית ביבר משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2013

גלריית תערוכה שנת 2013 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

אתי ז'ולטי

גלריית יצירות אמנות של האמנית אתי ז'ולטי ,משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

נורית ליברמן

גלריית יצירות אמנות של האמנית נורית ליברמן משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2012

גלריית תערוכה שנת 2012 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

אליה פומרנץ

גלריית יצירות אמנות של האמנית אליה פומרנץ, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

עזרא דוד

גלריית יצירות אמנות של האמן עזרא דוד משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2011

גלריית תערוכה שנת 2011 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

עידית סיני
גלריה

עידית סיני

גלריית יצירות אמנות של האמנית עידית סיני, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

יורם ישראלי

גלריית יצירות אמנות של האמן יורם ישראלי, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2010

גלריית תערוכה שנת 2010 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

מלכה אופנהיים

גלריית יצירות אמנות של האמנית מלכה אופנהיים, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

חוה שבתאי

גלריית יצירות אמנות של האמנית חוה שבתאי, משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2009

גלריית תערוכה שנת 2009 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

דורית אבידור

גלריית יצירות אמנות של האמנית דורית אבידור , משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

רבקה הרץ

גלריית יצירות אמנות של האמנית הרץ משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

תערוכה 2008

גלריית תערוכה שנת 2008 יצירות פיסול וציור של תלמידי סדנאות האמנות

גלריה

אליה פומרנץ

גלריית יצירות אמנות של האמנית אליה פומרנץ משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלריה

סופי הלברייש

גלריית יצירות אמנות של האמנית סופי הלברייש משתתפת בסדנאות האמנות של צ'רקוב

גלילה למעלה